Het ontstaan van de huidige toneelkring Schoolbond Lier gaat terug tot het jaar 1894, jaar waarin we de stichting terugvinden van de ‘Oudleerlingenbond der Oefenschool ‘ (in de volksmond later de ‘Normaalschool’ genoemd). In de naoorlogse periode was het lokaal of de repetitieruimte van de latere ‘Schoolbond’ gevestigd in tal van locaties zoals onder meer het Hotel du Commerce op de Grote Markt, het Casino op het Leopoldplein, zelfs in de huidige Muziekacademie en het vroegere Belastingengebouw in de Antwerpsestraat.
Inmiddels werden talloze waters doorzwommen en werd er samengewerkt met diverse andere gezelschappen, acteurs en actrices. Ook allerlei genres, zelfs operette en revue, werden bespeeld.
Schoolbond Lier, in zijn huidige structuur van vzw als voortzetting van de vroegere vereniging, werd opgericht mede naar aanleiding van het verwerven van de huidige gebouwen in de Lierse binnenstad. Naast een eigen comfortabele theaterruimte voor 99 toeschouwers zijn er ook de nodige repetitieruimtes, het decoratelier, een gezellige foyer en recent een bijkomend minitheater voor 40 personen, mede ten behoeve van de Jeugdafdeling .
De huidige werking stoelt volledig op het vrijwilligerswerk van tientallen enthousiaste acteurs en actrices, technische medewerkers , bestuurders , lesgevers en foyerpersoneel. Met deze ‘vereende krachten’ worden jaarlijks 4 eigen producties gebracht , komedies zowel als thrillers en kluchten, en ook regelmatig al eens een minder evident drama of muzikaal theater.
Naast deze productiecyclus gaat Schoolbond Lier ook prat op een eigen Jeugdafdeling, actief onder de noemer JTS (Jeugdtheater Schoolbond), via de welke 12- tot 18-jarigen een toneelopleiding genieten op wekelijkse basis. Die opleiding wordt na een volledige doorloop besloten met een ‘eindwerk’ èn gelukkig ook dikwijls met een verhoopte doorstroming naar het eigen acteursbestand.
Schoolbond Lier heeft in zijn bestaan een aantal tradities opgebouwd (zoals bv. de recente opvoeringen van fragmenten uit ‘En waar de ster bleef stille staan’ van Felix Timmermans), maar blijft niettemin streven naar verkenningen in andere genres en auteurs. Op die manier hopen ze op het Lierse theatergebeuren, met toch nogal wat kringen en evenementen, ook een Schoolbondstempel te kunnen blijven drukken. Met zo’n 250 abonnees en leden bezitten we alleszins een goeie basis om jaarlijks gemiddeld zowat 4500 toeschouwers te laten genieten van een stukje cultuur en/of ontspanning.